Informatie voor ouders en jongeren

Aanmelden

Om uw kind aan te melden bij onze praktijk heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts, jeugdarts, medisch specialist of het jeugdteam van de gemeente. Deze verwijzer kan de verwijsbrief naar ons praktijkadres sturen of op veilige wijze mailen via Zorgmail.

Vervolgens ontvangt u een aantal formulieren per mail, die we u vragen ingevuld naar ons retour te sturen. Hierna plannen we een intakegesprek voor uw zoon of dochter. De uitnodiging hiervoor ontvangt u twee tot drie weken voorafgaand aan het intakegesprek.

Wanneer het intakegesprek plaatsvindt hangt af van de wachttijd op dat moment. Deze wachttijd gaat in vanaf het moment dat alle relevante gegevens door ons zijn ontvangen. De huidige wachttijd ziet u onder kopje wachttijd.

Wanneer is behandeling door ons niet mogelijk?

Soms zijn er aandoeningen of omstandigheden, waardoor een behandeling bij Psychiater Praktijk Vechtdal niet mogelijk is. Als hier sprake van is, dient er buiten onze praktijk naar een behandeling of oplossing te worden gezocht. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Acute, ernstige psychiatrische problematiek, waarbij een crisisinterventie en/ of een (dag)klinische behandeling gewenst is.
  • Ernstige eetstoornissen, forse persoonlijkheidsproblematiek, forensische problematiek en verslavingsproblematiek.
  • Problemen die gerelateerd zijn aan de gezinsomstandigheden, zoals verwaarlozing, verslaving en mishandeling. Deze problemen vallen in eerste instantie onder de verantwoording van Jeugdzorg.
  • Het primaire probleem is een leerstoornis, zoals dyslexie of dyscalculie.