Wat doet een kinder- en jeugdpsychiater?

Een kinder- en jeugdpsychiater is opgeleid tot medisch specialist die werkzaam is in het veld van de jeugdhulp. Een belangrijk onderdeel van het werk van de kinder- en jeugdpsychiater is de beoordeling of de problemen beschouwd moeten worden als afwijkend gedrag of passen bij de – voor de leeftijd – normale variant van de ontwikkeling. Ieder kind is gelukkig verschillend en het ene kind ontwikkelt zich anders dan het andere.

Een kinder- en jeugdpsychiater richt zich als arts eveneens op eventueel lichamelijke ziekten of begeleidende lichamelijke klachten die mogelijk een relatie hebben met de psychische klachten van een kind.

De behandelingen die uitgevoerd worden door een kinder- en jeugdpsychiater kunnen bestaan uit zowel sociale, psychologische als medische interventies (zoals therapie of medicatie), waarbij ook school of het hele gezin betrokken kunnen worden. Ons uitgangspunt hierbij is ‘gepaste hulp’; zoveel als nodig en zo weinig als mogelijk, waarbij het gaat om het zo goed mogelijk aansluiten bij de hulpvraag van ouders en kind. Hiertoe werkt de kinder- en jeugdpsychiater samen met ouders om tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen. Hierbij staan het herstel en het welbevinden van het kind voorop.