Waarom naar Psychiater Praktijk Vechtdal?

Professioneel, kleinschalig en laagdrempelig

U bent verzekerd van een professioneel team bestaande uit twee praktijkhoudende psychiaters (mw. N. Kroon en dhr. A.M. de Jong), een arts, psychologen, orthopedagogen, specialistische gezinsbehandelaren, een psychomotorisch therapeut, een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, een praktijkmanager en secretaresses. Onze praktijk is kleinschalig en hierdoor kunnen we bijna altijd ‘zorg op maat’ bieden. We bieden hoogwaardige (medisch) specialistische zorg die toch laagdrempelig is.

Korte wachttijd

Wij hebben een relatief korte wachttijd voor de intake bij de psychiater. Onze wachttijd varieert gemiddeld tussen de 1 à 2 maanden.

Snel zorg leveren

De intakefase neemt vaak weinig tijd in beslag en meestal kan er binnen enkele weken gestart worden met de behandeling.

Medisch specialist

Onze praktijk onderscheidt zich door haar werkwijze omdat de intake verricht wordt door de psychiater.

Behandeling voor ouder en kind

De beide psychiaters in onze praktijk zijn, naast hun expertise in de kinder- en jeugdpsychiatrie, opgeleid tot volwassenpsychiater. In sommige gevallen is het ook mogelijk dat een ouder zich laat onderzoeken door één van onze psychiaters. Dit concept noemen we de ‘ouder-kind poli’.

Toegankelijk voor consultatie

Door het persoonlijke karakter van onze praktijk zijn wij een snel en zichtbaar aanspreekpunt voor consultatie door collega’s. Het kan hierbij gaan om huisartsen die advies vragen over een kind of om collegae psychologen of psychotherapeuten die tijdens hun behandeltraject moeizaam verder komen met een kind of jongere en ons het verzoek doen om nadere (kinder)psychiatrische diagnostiek te verrichten of een specialistische behandeling te starten.

Positief van start

Wij ervaren dat mensen naar onze praktijk komen op basis van goede ‘mond-tot-mondreclame’. Hierdoor komen ze vaak al positief binnen en dat bevordert het therapeutische proces.

Terugval voorkomen

Een laagfrequente behandeling bij dezelfde behandelaar in onze praktijk, kan een eventuele ellendige terugval voor kind en ouders voorkomen.

Crisissituaties

De meeste urgente situaties kunnen vaak opgelost worden door onze praktijk, waardoor ouders minder snel een algemene crisisdienst in hoeven te schakelen.

Geloof

Wij hebben ervaring in het werken met mensen vanuit de christelijke of Joodse cultuur en/ of levensovertuiging.

Goede contacten

Er is regelmatig contact en overleg met de verwijzers en ketenpartners (huisarts, kinderarts, GGD-arts, wijkteam, jeugdhulporganisatie, zorgboerderij). Daarnaast onderhouden wij goede contacten met de regionale basisscholen, de middelbare scholen en de schoolbegeleidingsdienst van IJsselland. Zo kunnen we vaak snel schakelen en vlot zaken met elkaar afstemmen.