Vergoedingen gemeentes en zorgverzekeraars

Voor kinderen van 0 tot 18 jaar

De vergoeding van onze behandelingen valt onder de Jeugdwet. Dit betekent dat de gemeente de kosten van de behandeling vergoedt, indien er sprake is van een contract met onze praktijk. Dit geldt voor iedereen van 0 tot 18 jaar. 

Voor jongeren vanaf 18 jaar

Voor jongeren vanaf 18 jaar is wettelijk bepaald dat de kosten voor de behandeling niet meer vergoed worden vanuit uw gemeente, maar door uw zorgverzekeraar.

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij overeenkomsten gesloten, waardoor de behandeling vergoed wordt (buiten de kosten van het eigen risico bij uw zorgverzekeraar).

Gecontracteerde zorgverzekeraars

  • Achmea (Zilveren Kruis, FBTO, Profile Zorgverzekeringen, AON, Interpolis, De Friesland, Zilveren Kruis ZieZo)
  • Coöperatie VGZ (VGZ, Besured, National Academic, Promovendum, UMC, Bewuzt, IZA, United Consumers, Univé, ZEKUR, IZZ Zorgverzekeraar)
  • Menzis (Anderzorg, HEMA, PMA, Menzis)
  • ONVZ (ONVZ, PNO Zorg, VvAA, Jaaah)
  • DSW (DSW Zorgverzekeraar, Stad Holland, InTwente Zorgverzekeraar)
  • ASR (De Amersfoortse, Ditzo, Aevitae)
  • Zorg en Zekerheid (Zorg en Zekerheid, AZVA)
  • ENO (Salland, Zorgdirect)

Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverzekeraars

Wanneer u een andere zorgverzekeraar heeft dan bovenstaande, wordt mogelijk een deel van de behandeling toch vergoed. Vaak is dit 60 tot 100 procent. Dit verschilt echter per zorgverzekeraar. Het niet vergoede deel dient u zelf te betalen. Voor alle vragen over vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Kostenoverzicht

Nadat de behandeling is afgesloten, ontvangt u van uw zorgverzekeraar een kostenoverzicht van de door ons geleverde zorg. Hierin staan zowel de direct als indirect gebonden tijd. Indirecte tijd wil zeggen de tijd ‘achter de schermen’, zoals administratieve handelingen, verslagleggingen en overleg tussen behandelaren onderling, met de verwijzer en met externe partijen zoals de huisarts, kinderarts, medisch specialist, andere zorginstelling, begeleiders, school, etc.