Nieuws vergoeding volwassenen

Het eigen risico voor jouw behandelingen

In januari 2022 is landelijk het zogenoemde Zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Dit is een nieuw betalingssysteem in onze zorg. Vanaf 2022 werkt het eigen risico voor de geestelijk gezondheidszorg (ggz) behandelingen dan net als voor de meeste andere zorgsoorten. Dit kan gevolgen hebben voor jou als patiënt.

Het eigen risico

Wanneer je ouder bent dan 18 jaar worden ggz-behandelingen meestal vergoed uit het basispakket van je zorgverzekering. Voor de meeste zorg betaal je een eigen risico. Dit is een verplicht bedrag, dat alle verzekerden ieder kalenderjaar moeten betalen. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Wat verandert er?

Op dit moment worden ggz-behandelingen als een pakket behandelingen bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. De rekening wordt aan het einde van dit pakket behandelingen gestuurd. Daarom betaal je nu maar één keer eigen risico op het hele traject van je behandeling.

Ieder kalenderjaar wordt het eigen risico in rekening gebracht

Vanaf januari 2022 worden ggz-behandelingen niet meer als pakket in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar. Dan wordt ieder consult apart in rekening gebracht.
Dus: wanneer jij twee keer per maand een behandeling krijgt, krijgt de zorgverzekeraar twee rekeningen die maand. De zorgverzekeraar kijkt bij elke rekening of je eigen risico al opgemaakt is. Lopen je behandelingen door in een nieuw kalenderjaar, dan betaal je voor het nieuwe kalenderjaar ook het eigen risico.

Voorbeeld:
Start je eind november 2021 met ggz-behandelingen? Dan wordt je eigen risico in rekening gebracht voor de behandelingen in 2021.
Ga je door met behandelingen in 2022, dan wordt voor de behandeling in 2022 het eigen risico bedrag voor dat jaar in rekening gebracht.

Wat merk jij hiervan?

Je merkt hier weinig of niets van

  • Wanneer je behandeling in één kalenderjaar afgerond wordt.
  • Wanneer je al andere zorgkosten hebt gemaakt dit kalenderjaar (2021), bijvoorbeeld voor een medische behandeling of medicijnen. Dan kan het zijn dat je je eigen risico al betaald hebt. Je kunt bij je zorgverzekeraar navragen hoeveel eigen risico je nog hebt.
  • Wanneer je meerdere jaren in zorg bent en blijft. De zorgverzekeraar bracht het volledige eigen risico al automatisch in rekening. Dat blijft zo.

Je merkt hier wel iets van

  • Wanneer je eigen risico voor het kalenderjaar nog niet (helemaal) betaald is. Dan wordt het bedrag voor de behandeling gedeeltelijk bij jou in rekening gebracht. Je kunt bij je zorgverzekeraar navragen hoeveel eigen risico je nog hebt.
  • Wanneer je in 2022 in zorg komt en je behandelingen doorlopen in 2023. Dat brengt de zorgverzekeraar twee keer het eigen risico in rekening bij jou.

Tarieven en factuur

Hoe zijn de tarieven voor zorgprestaties bepaald?

De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:

  • Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige.
  • Het type consult. Een diagnostiekconsult is duurder dan een behandelconsult.
  • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
  • De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk.

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vind je alle maximumtarieven.

Het kan zijn dat je op jouw kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Wil je weten welke prijzen er precies voor jou gelden? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Voor meer informatie, kijk op de informatiepagina Zorgprestatiemodel.

Jouw rekening wordt duidelijker

Vanaf 1 januari 2022 kun je op de rekening, die je van jouw zorgverzekeraar krijgt, precies zien wanneer en door wie je behandeld bent en voor hoelang*. Je ontvangt de rekening ook sneller dan je voorheen gewend was. Op deze manier weet je eerder welke kosten zijn gemaakt en of je eigen risico moet betalen.

*Het Zorgprestatiemodel gaat uit van het principe: ‘planning is realisatie’. Dit betekent dat de behandeltijd die je op jouw rekening ziet staan de geplande tijd is en niet per se de daadwerkelijke duur van het consult. Alleen als het verschil tussen de geplande behandeltijd en de daadwerkelijke behandelduur meer is dan 15 minuten dan wordt dit wel aangepast.

Voor de meeste therapie(behandel)afspraken in onze praktijk geldt dat hier 30 minuten of 60 minuten voor gepland staat. Afspraken tussen 45-60 minuten vallen dan onder behandelduur 60 minuten. Afspraken tussen 15-30 minuten vallen dan onder behandelduur 30 minuten.

Voorbeeld
Er staat een afspraak gepland met jouw behandelaar van 60 minuten. De afspraak duurt 50 minuten. Dus de 60 minuten zie je terug op de rekening.

Er staat een afspraak gepland van 60 minuten. De afspraak duurt dit keer 40 minuten. Dus korter dan 45 minuten. Dus de 45 minuten zie je terug op je rekening.

Meer informatie?

Meer informatie over het eigen risico en de geestelijke gezondheidszorg vind je op deze website van de Rijksoverheid.