Klachten

Vanzelfsprekend doen wij ons best om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Maar het kan toch zijn dat iemand niet tevreden is. Als u een klacht hebt is het goed die eerst te bespreken met de eigen behandelaar. Vaak is dat voldoende om het probleem op te lossen. Maar als dat niet lukt dan kunt u de psychiater van Psychiater Praktijk Vechtdal erbij betrekken. Is dat niet afdoende dan kan een objectieve buitenstaander mogelijk helpen.

Voor Psychiater Praktijk Vechtdal is dat geregeld via onze beroepsvereniging de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie). De NVVP heeft een klachten- en geschillenregeling opgesteld die aan de wettelijke eisen voldoet. Klachtenfunctionarissen van de NVvP kunnen op indicatie ingeschakeld worden via de geschillen commissie van vrijgevestigde GGZ praktijken in Den Haag www.degeschillencommissie.nl