Informatie voor verwijzers

Hoe kunt u verwijzen?

Psychiater Praktijk Vechtdal is aangesloten bij Zorgmail. Verwijzingen en rapportages kunnen op deze wijze beveiligd en eenvoudig plaatsvinden. Zorgmail EDI lifeline adres: 500125509 (Psychiater Vechtdal). U kunt ook per brief naar ons verwijzen.

Wie kunt u verwijzen?

Wij behandelen de meest voorkomende psychiatrische problematiek bij zowel kinderen, jongeren als jongvolwassenen van 0 tot 18 jaar. Jongvolwassenen worden naadloos doorbehandeld van 18- naar 18+ en hoeven dus niet te wisselen van behandelaar. Wij hebben daarnaast uitgebreide ervaring in het diagnosticeren van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een lichtverstandelijke beperking.

Wie kunt u niet verwijzen? 

Wij behandelen geen patiënten met ernstige verslavingsproblematiek of crisisgevoelige patiënten, waarbij opname of bemoeienis van de crisisdienst nodig is.
N.B. Vanwege de fors toegenomen vraag naar diagnostiek en behandeling bij kinderen (0 – 18 jaar) is besloten om per 1 oktober 2020 geen nieuwe verwijzingen meer aan te nemen van jongeren ouder dan 18 jaar.