Informatie voor verwijzers

Hoe kunt u verwijzen?

Psychiater Praktijk Vechtdal is aangesloten bij Zorgmail. Verwijzingen en rapportages kunnen op deze wijze beveiligd en eenvoudig plaatsvinden. Zorgmail EDI lifeline adres: 500125509 (Psychiater Vechtdal). U kunt ook naar ons per brief verwijzen.

Wie kunt u verwijzen?

Wij behandelen de meest voorkomende psychiatrische problematiek bij zowel kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 3 tot 23 jaar. Jongvolwassenen worden naadloos door behandeld van 18- naar 18+ en hoeven dus niet te wisselen van behandelaar. Indien u patiënten van 18 jaar of ouder verwijst wilt u dan  vermelden dat het een verwijzing voor de specialistische GGZ (SGGZ) betreft.  Wij hebben daarnaast uitgebreide ervaring in het diagnosticeren van kinderen, jongeren en jong volwassenen met een lichte verstandelijke beperking.

Wie kunt u niet verwijzen? 

Wij behandelen geen patiënten met ernstige verslavingsproblematiek of crisisgevoelige patiënten waarbij opname of bemoeienis van de crisisdienst nodig is.