intake

Iedere behandeling start met een intakegesprek. Het doel van dit gesprek is om te achterhalen waar de problemen vandaan komen, zodat de psychiater een diagnose kan stellen. Anders dan bij grotere GGZ-instellingen wordt het intakegesprek gevoerd met dezelfde psychiater die de behandeling ook gaat uitvoeren. Hierdoor heeft u van begin tot eind te maken met een vertrouwd gezicht.

Allereerst praat de psychiater met zowel u als uw kind. Vervolgens spreekt hij meestal u en uw kind apart van elkaar.

Regelmatig komt het voor dat ouders of het betrokken kind tijdens de intake iets onder vier ogen willen bespreken. Alle varianten zijn mogelijk. In principe wordt dit van tevoren in overleg bepaald of wordt dit tijdens de intake duidelijk. Tijdens de intake zal bij uw kind een psychiatrisch onderzoek verricht worden en wordt er uitgebreid gesproken met de ouders. Tijdens het onderzoek wordt er diagnostiek verricht, waarbij gezocht wordt naar een verklaring voor de problemen van uw kind.

Gewoonlijk wordt de intake in 1 dagdeel afgerond; het eerste onderzoek duurt daarom ongeveer 2,5 uur.

Na de intakefase sturen we een brief naar uw verwijzer (en de huisarts indien dit niet de verwijzer is), tenzij u hier bezwaar tegen maakt.