Aanvullende onderzoeken

Naast het intake gesprek en de onderzoeken die plaats vinden tijdens het intake gesprek kunnen er verschillende andere soorten aanvullende onderzoeken gedaan worden in de intakefase en tijdens de behandelfase, zoals:

  • Verschillende soorten intelligentie onderzoek; voor kinderen en jongeren beschikken wij over de nieuwste WISC-V intelligentie testen met een interactieve afname middels een iPad. Bij jongeren boven de 16 jaar en volwassenen wordt de WAIS afgenomen
  • SEO (Sociaal Emotionele Ontwikkeling) onderzoek
  • Schoolobservatie