Aanvullende onderzoeken

Naast het intakegesprek en de onderzoeken die plaatsvinden tijdens het eerste gesprek, kunnen er andere, aanvullende onderzoeken gedaan worden in de intakefase en tijdens de behandelfase, zoals:

  • Verschillende soorten intelligentie-onderzoeken; voor kinderen en jongeren beschikken wij over de nieuwste WISC-V intelligentietest met een interactieve afname middels een iPad. Bij jongeren boven de 16 jaar en volwassenen wordt de WAIS afgenomen
  • SEO (onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling)
  • Schoolobservatie