Soorten behandelingen

Individuele gesprekstherapie

Wij bieden verschillende vormen van individuele gesprekstherapie:

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT): in cognitieve gedragstherapie worden het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden besproken en behandeld
  • EMDR: dit is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring
  • Inzichtgevende psychotherapie: het doel van inzichtgevende psychotherapie is inzicht verschaffen in het ontstaan van psychische problemen
  • Emotie regulatie therapie (ERT): jongeren leren hoe ze om kunnen gaan met dagelijkse stress en hun psychische kwetsbaarheid

Systeembehandeling

Het voornaamste kenmerk van systeembehandeling is dat belangrijke naasten zoals de ouders, verzorgers, broer of zus betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan.

Ouderbegeleiding

Hierbij wordt met ouders meegedacht – en waar nodig geadviseerd – door onze gedragswetenschappers (orthopedagoog of psycholoog) over de problemen waar zij tegen aanlopen bij de opvoeding van hun kind.

Psycho-educatie

Tijdens de psycho-educatie wordt uitleg gegeven over het ziektebeeld aan het kind, de jongere, ouders en/ of verzorgers. Daarnaast kan er ook uitleg gegeven worden aan broer, zus, opa, oma, leerkracht, oppas, etc.

Schooladvisering

In samenspraak met ouders kan een schoolgesprek gepland worden, waarbij de diagnose besproken wordt en schooladvisering mogelijk is, met als doel het verbeteren van het functioneren op school.

Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG)

Dit is een specialistische behandeling van 6 maanden waarbij de gezinsbehandelaar 1 à 2 keer per week bij het gezin thuis komt.

Langdurige Psychiatrische Gezinsbehandeling (LPG)

Dit is een specialistische behandeling van onbeperkte tijd, waarbij de gezinsbehandelaar bij het gezin thuis komt. De frequentie van behandeling hangt af van de noodzaak en wens van het gezin.

Psychomotorische Therapie (PMT)

Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte therapie, waarin gebruik wordt gemaakt van bewegingsactiviteiten en lichaamsgerichte oefeningen in een gymzaal. Er is individuele, groeps- en gezinspsychomotorische therapie.

Medicamenteuze behandeling

Medicamenteuze behandelingen worden uitgevoerd door de psychiaters, arts en medicatieverpleegkundige volgens de meest recente richtlijnen. Een behandeling met medicatie kan als toevoeging op een andere behandeling helpend zijn. Medicijnen kunnen er voor zorgen dat bepaalde gedragsproblemen draaglijker worden voor zowel het kind als de omgeving. Daarnaast bieden wij medicatiecontroles inclusief de daarbij behorende lichamelijke controles.

Agressieregulatietraining

Tijdens de agressietraining staan we stil bij verschillende vormen van agressie en boosheid. We kijken ook naar de oplopende spanningen en hoe daar mee om te gaan. Samen met een behandelaar wordt gekeken naar voorbeelden van agressie die benoemd worden. De frequentie van de behandeling hangt af van de hulpvraag, dit kan variëren van 4 tot 6 sessies. Er kan ook uitleg gegeven worden aan andere leden van het gezin.

 

Wij werken volgens de Multidisciplinaire richtlijnen en standaarden van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie