AANMELDING
Voor een aanmelding bij onze praktijk heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts, jeugdarts, medisch specialist of van het jeugdteam van de gemeente. De verwijzer kan de verwijsbrief naar ons praktijkadres sturen of zenden per email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Nadat wij de verwijsbrief hebben ontvangen, zullen wij u een aantal formulieren opsturen die u dient in te vullen. Wanneer deze formulieren compleet in ons bezit zijn, kunnen we uw zoon/dochter uitnodigen voor de intake. U ontvangt 2-3 weken voor het intakegesprek een uitnodiging van ons.

Wanneer het intakegesprek kan plaats vinden hangt af van de wachttijd die er op dat moment is (zie ook Informatie, wachttijd).
 
INDICATIE VOOR VERWIJZING

  • Het (vermoeden van) een psychiatrische stoornis, waarbij het functioneren duidelijk verstoord is en waarbij de ontwikkeling van het kind/jongere stagneert of verstoord verloopt

 

INTAKE

In het eerste contact (de intakefase) start het kennismakingsgesprek bij de psychiater samen met u (de ouders/verzorgers) en uw kind. Vervolgens spreekt de psychiater zowel u als uw kind apart van elkaar. Jongeren boven de 16 jaar mogen zelf kiezen of ze willen dat hun ouders bij het gesprek aanwezig zijn.

Na het onderzoek wordt een vervolgafspraak gemaakt voor het adviesgesprek waarin we dan met u onze bevindingen (de diagnostiek) bespreken en een voorstel (advies) doen voor de behandeling.

 

DE INTAKE WORDT IN ÉÉN DAG(DEEL) AFGEROND.

 

Omdat we de diagnostiek in één dag verrichten duurt het gehele gesprek ongeveer 2,5 uur.

Na de intakefase wordt er een brief naar uw verwijzer (en de huisarts indien dit niet de verwijzer is) gestuurd, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.

Indien u ons wilt spreken in afwezigheid van uw kind, dan is het bij kleinere kinderen aan te bevelen om een oppas mee te nemen. 

   

BEHANDELOVEREENKOMST

Na de intakefase wordt er  in overleg met u een behandelovereenkomst opgesteld waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd.

   

CONTRA-INDICATIE VOOR VERWIJZING

  • Acute, ernstige psychiatrische problematiek waarbij crisisinterventie en/of(dag)klinische behandeling gewenst is.
  • Ernstige eetstoornissen, forse persoonlijkheidsproblematiek,  forensische - en verslavingsproblematiek .
  • Problemen die gerelateerd zijn aan de gezinsomstandigheden zoals: verwaarlozing, verslaving, mishandeling. Deze problemen vallen in  eerste instantie onder de verantwoording van Jeugdzorg.
  • Indien het primaire probleem een leerstoornis is zoals dyslexie of dyscalculie.