Psychiater Praktijk Vechtdal is een kleinschalige psychiaterpraktijk gevestigd in Hardenberg die zich richt op hulp aan kinderen en jongeren met: ADHD en ADD, Autisme Spectrum Stoornissen (Autistische stoornis, PDD-NOS, Stoornis van Asperger, MCDD), ticstoornissen (o.a. Gilles de la Tourette),  angststoornissen, dwangstoornissen, depressieve stoornissen, psychotische stoornissen, dissociatieve stoornissen, somatoforme stoornissen en milde persoonlijkheidsstoornissen.

Naast de kinderen en jongeren met een gemiddelde intelligentie ligt de expertise van de psychiaters werkzaam bij Psychiater Praktijk Vechtdal eveneens op het gebied van kinderen met een licht verstandelijke beperking (vanaf IQ 60).

Ook hebben wij ervaring met hoogbegaafde kinderen/jongeren die, wanneer ze fors ‘vastlopen’ in hun ontwikkeling, eveneens psychische klachten kunnen ontwikkelen.

 
De behandelingen die wij bieden kunnen bestaan uit:

  • Medicamenteuze behandeling:  het instellen hiervan en het bieden  van medicatiecontroles
  • Psycho-educatie aan kind, jongere en ouders: uitleg geven over het ziektebeeld aan het kind/jongere/gezin/broertjes/zusjes
  • Verschillende vormen van therapie voor het kind of de jongere: Cognitieve gedragstherapie (CGT), inzichtgevende psychotherapie
  • Ouderbegeleiding
  • Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG): een behandeling van 6 maanden 1 a 2 keer per week bij het gezin thuis

 

Er wordt gewerkt volgens de Multidisciplinaire richtlijnen en standaarden van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).